CZFree.Net.Radon
Další galerie:
Křižovatka ulic Počernická - Hostýnská. Na střeše našeho domu jsou patrné všechny tři stožáry STA - pravý na druhém vchodu není použivaný, střední stále slouží STA a levý (nejvzdálenější, na šestém vchodu) slouží pro nód CFZFree. Zcela vpravo antény STA, vedle moje radioamatérská anténa 2x 4 el. KRC pro pásmo 2m a uprostřed snímku stožár s anténami nodu CZFree.
Situace na střeše - v popředí anténa pro pásmo 2m, v pozadí stožár a antény nódu CZFree. Mezi stožáry je na nosném laně natažena kovová hadice s přívodem napájení nódu a ethernetovým kabelem z mého bytu až k nódu - cca 35m. Stožár se směrovou anténou 19dBi pro spoj na Habrovou (Fyzik), a 180st. "sektorovka" pro AP připojení je nasměrována na jihojihozápad.
Detail uchycení nosných lan přívodů a centrálního zemního bodu. Zleva přívod hromosvodu, zprava nosná lana s kabelem rozvodu STA a kovovou hadicí s přívodem napájení a ethernetem. Lano od STA a kovová hadice jsou přímo uzemněny. Detail uchycení antén na stožáru. Je patrné, že každý držák je propojen CU drátem se stožárem, aby se eliminovaly přechodové odpory držáků a nemusel se porušit nátěr.
Pohled do předsíně výtahové strojovny. V kovovém rozvaděči je vlastní nód, vlevo monitor používaný při servisu, pod skříní je lišta s bleskojistkami. Čtyři hnědé "body" vpravo jsou svorníky od stožáru. Na svodech od antén jsou smyčky umožňující lepší manipulaci při instalaci antén. V lištách u podlahy je rozvod STA. Pohled do skříně nódu. Nahoře PC, dole UPS (vřele každému doporučuji), v pravém boku skříně jsou patrné 3 mřížky pro ventilátory. Na PC je položena klávesnice.
Detail systému chlazení nódu. Vzadu jsou dva ventilátory ze starých zdrojů, vpředu je vidět "tunel", který slouží k odvodu teplého vzduchu ze zdroje PC vně skříně. Pertinax s pájecími oky slouží jako držák teplotního čidla pro případné měření - není zatím využito. Přídavné ventilátory jsou řízeny pomocí spínačů přes paralelní port na základě teploty procesoru. Systém ventilace vyhověl i v srpnových vedrech, teplota procesoru nepřesáhla 49 st.C., při provozu jednoho přídavného ventilátoru. Při venkovní teplotě pod 25 st.C nejsou přídavné ventilátory vůbec v činnosti a teplota procesoru je pod 41 st.C. Deska se spínači je připravena pro instalaci tzv. resetátoru, který vzhledem ke spolehlivosti nódu nebyl instalován.
Pohled pod skříň na centrální zemnící bod. Zprava přichází zemní přívod od stožáru a do společného bodu jsou připojeny bleskojistky a skříň nódu. U bytové rozvodnice je doplněn proudový chránič a ampérmetr (vlevo) pro přívod k nódu. Voltmetr a hlavní ampérmetr (vpravo) byly instalovány před více než 10 lety.
23.11.2003 byl nód doplněn o HW AP DLink DWL-900AP+. 60 st. 14dBi anténa je umístěna na stožáru radioamatérské antény a nasměrována na jih. Tím byl zajištěn dostatečný odstup od základního AP. Vlastní HW AP je umístěno v bytě v nástavci vestavěné skříně. Zezadu montážní desky je umístěna zásuvka a přepěťová ochrana LAN. Větracím průduchem jsou protaženy všechny příslušné kabely.
Současně s instalací HW AP byl nód rozšířen o LAN přepínač Micronet SP616D s přepěťovou ochranou Saltek umístěné v dolní části skříně. Detail uchycení přepínače a přepěťové ochrany. Na přepínač jsou připojeni dva uživatelé v domě, HW AP a samozřejmě LAN karta nódu.
10.4.2004 byl do sestavy nódu doplněn aplikační server GHOST. Technické údaje jsou v sekci Hardware. Na obrázku je pohled do nově instalové skříně s podobně rozloženými komponentami jako u vlastního nódu. Prostor využívaný nódem se začíná plnit. Vlevo skříň nódu, vpravo skříň aplikačního serveru GHOST.
Po instalaci P2P spojů na Keisse a Sigiho v září 2004 přibyly na stožáru další antény - vpravo dole Sigi, nad ním vlevo Keiss. Na vrcholu stožáru je již nová kamera Siemens na rotátoru. P2P spoj na Sigiho obsluhuje samostatné zařízení Asus WL-500, využívající vlastní možnosti routování a tím snižující zatížení hlavního routeru.
Pro obsluhu P2P spoje na Habrovou je použito WRAP platformy z i4 umístěné přímo na stožáru. Stožár se začíná zaplňovat - pod kamerou jsou antény P2P spojů na Habrovou, pod nimi anténa AP (šedý válec), ještě níže vlevo anténa P2P spoje na Keisse, krabice s WRAP platformou a zcela dole anténa P2P spoje na Sigiho.