CZFree.Net.Radon
Kronika

21.4.2003 Významná událost, byla schválena žádost o stavbu nódu správcem domu. Bylo možné zahájit práce.
26.4.2003 Sejmuta vrchní část stožáru k provedení repase - očištění, nátěr, oprava stupaček.
24.5.2003 Nainstalována skříň pro umístění technického vybavení nódu.
28.6.2003 Významná událost, nód poprvé spuštěn. Základní konfiguraci provedl doma Fyzik. Oživení, nastavení přesné konfigurace a uvedení do zkušebního provozu zajistili po SW stránce Keiss a Sigi. Antény umístěny na dočasném stožáru.
6.7.2003 Konečná instalace antén na opravený stožár.
14.10.2003 Spuštěn P2P spoj na nód Habrová. Vybudování spoje, kterého se zúčastnili Dzus a Onx, si vynutily neustálé výpadky HW AP na nódu Habrová spolu s nízkou kapacitou linky.
13.11.2003 Významná událost, router dosáhl rekordního času chodu bez restartu (uptime) - 100 dní.
23.11.2003 Protože tento nód je na vhodném místě, začali velmi rychle přibývat noví uživatelé. Pro zvýšení kapacity připojení bylo instalováno HW AP DLink DWL-900AP+ a managementovatelný switch Micronet.
13.12.2003 Proveden restart routeru (uptime v době restartu byl 130 dní), nainstalováno nové jádro 2.4.23 a hostap 0.1.2. - z důvodu lepší funkce a zabezpečení.
29.12.2003 Zprovozněno webové rozhraní k emailovým účtům.
10.1.2004 Do fotogalerie doplněny snímky z posledních úprav nódu.
10.4.2004 Významná událost, zprovozněn aplikační server Ghost. Slouží pro zálohování konfigurace okolních nódů, běží na něm některé aplikace využívané v provozu místní části sítě, obsluhuje videokameru atd.
23.4.2004 Zprovozněno programové vybavení pro obsluhu kamery, archivaci snímků a prezentaci na www stránkách nódu.
15.5.2004 Instalace černobílé kamery s rotátorem na vrchol anténního stožáru. Spolupráce při modernizaci STA na domě.
8.6.2004 Rychlost proxy byla pro neplatící uživatele omezena na 64kbit.
14.6.2004 Přidána fotogalerie z instalace serveru ghost, výměny anténního stožáru a instalace kamery.
4.9.2004 Instalace P2P spoje na nód Keiss.
18.9.2004 Instalace P2P spoje na nód Sigi.
25.9.2004 Instalace nové barevné kamery. Původní černobílá neposkytovala kvalitní obraz při jasném počasí.
6.10.2004 Provedeny drobné úpravy formátování stánek pro korektní zobrazení ve firefoxu/mozille.
10.10.2004 Upraveno nastavení kamery pro dosažení kvalitního obrazu za slunečného počasí.
5.12.2004 Instalace nového P2P spoje na Habrovou s využitím WRAP platformy i4 instalované přímo na stožáru.
12.12.2004 Seřízení antény nového P2P spoje na Habrovou, úprava SW v CF kartě platformy. od 14.12. spoj v provozu
14.1.2005 Ustavující valná hromada občasnského sdružení CZFree.Net - Spojovaci.Net.
27.3.2005 Provizorní instalace druhé platformy Wrap na nódu Habrová. Stávající řešení - jedna platforma a 2 wifi karty je značně nespolehlivé, rozdělením na dvě platformy ověřit možnost zlepšení.
6.4.2005 Významná událost, v odpoledních hodinách dosáhl router rekordního uptime 200 dní.
21.5.2005 Preventivní výměna ventilátoru zdroje routeru. Uptime byl 245 dní.
29.5.2005 Definitivní instalace druhé platformy Wrap na Habrové (po rozdělení na dvě samostatné platformy došlo ke zlepšení kvality spoje), instalace nových krabic pro obě platformy a nového rozvaděče se zdrojem a switchem přímo na stožáru. Všechny krabice vybaveny stínícími kryty proti slunci a ventilátory.
Na nódu Styx nainstalována nová krabice pro Wrap stejné konstrukce jako na Habrové a provedena instalace rozvodné desky se zásuvkami a jističi.
20.9.2005 Výpadek routeru z důvodu poškození filtračních kondenzátorů na základní desce. Výměna základní desky za rezervní. Výpadek trval asi 6 hodin.
2.10.2005 Vrácení opravené základní desky do routeru.
19.10.2005 Významná událost, instalace a zprovoznění nového AP RadonSZ na platformě ASUS WL-500G.
9.11.2005 Instalace DVBT karty na aplikačním serveru Ghost.
27.11.2005 Instalace nového P2P spoje na nódu Palouk (Dundee). Dokončení instalace a první zprovoznění spoje o den později.
11.12.2005 Oprava špatně provedeného konektoru N na nódu Palouk. Špatně utaženou ucpávkou vnikla voda do tělesa konektoru.
29.1.2006 Instalace nového P2P spoje směr Sigi, zprovoznění Wrapu. Zjištěn problém se sílou signálu na DVBT kartě.
8.2.2006 S pomocí útlumového článku patrně vyřešen problém s anténou DVBT karty. Karta na 25.kanále přebuzena analogovým signálem z 24. kanálu. Ověřena funkčnost systému programování záznamu, který zprovoznil 25.1.2006 Jaha2x.